DAFYDD GLYN DAVIES - CAERNARFON

DAFYDD GLYN DAVIES - CAERNARFON

.

Overview

MR DAFYDD GLYN DAVIES is a Director from Caernarfon. This person was born in March 1956, which was over 64 years ago. MR DAFYDD GLYN DAVIES is Welsh and resident in Wales. This company officer is, or was, associated with at least 7 company roles.
Companies associated with this officer had at least £393,681 shareholder value and £298,783 cash in recent accounts.
Their most recent appointment, in our records, was to DATRISK LIMITED on 2019-04-30.

Address

Bryn Teg, Waunfawr
Caernarfon
LL55 4BX

Map

Company Appointments - Current and Previous

CompanyName Company Status Role Appointed Appointment Status Assets
DATRISK LIMITED Dissolved - no longer trading Director 2019-04-30 CURRENT
CONSULTING FRESH BUSINESS LTD Active Director 2017-07-17 CURRENT £1 cash, £1 equity
BRYNTEG CONSULTING LTD Active Director 2016-08-10 CURRENT £21,043 equity
DATRIS LIMITED Active Director 2015-10-05 CURRENT £195,550 equity
BIC INNOVATION LTD Active Director 2004-06-21 until 2016-12-21 RESIGNED £298,782 cash, £177,087 equity
FFESTINIOG INVESTMENTS LIMITED Active Director 1999-06-01 until 2008-09-25 RESIGNED
ANTUR WAUNFAWR Active Director 1998-09-09 until 2002-09-04 RESIGNED

Companies Controlled

Company Active from Level of control
BRYNTEG CONSULTING LTD 2016-08-10 Ownership of shares 25 to 50 percent
Voting rights 25 to 50 percent
DATRIS LIMITED 2016-04-06 Ownership of shares 25 to 50 percent


Related People

Name Occupation Address No of Appointments
MR DARON HARRIS Athro Caernarfon, Wales 1
KEVIN ALEC HUGHES Rhelwr Cyllid Caernarfon 1
MRS ROSE ANN HUGHES Athrawes Caernarfon, Cymru 1
MR GERAINT WYN STRELLO None Caernarfon 2
ANNA LLOYD WILLIAMS Athrawes Caernarfon 1
MR NORMAN WILLIAMS Cyfarwyddwr Caernarfon 6
HUW YNYR Rhaglennydd/Dadansoddwr Cyfrif Caernarfon, Cymru 1
ROBERT GWYNN DAVIES Retired Waunfawr 3
MRS BETTY GLENYS GRIFFITH Gwraig Ty Caernarfon, Cymru 1
EURWYN GRIFFITH Swyddog Adfywio Bro Caernarfon, Cymru 1
IOLA LLEWELYN GRUFFYDD Gweithwraig Gymdeithasol Caernarfon, Cymru 1
GLENYS JONES Ysgrifenyddeg Gyfreithiol Caernarfon 2
MR JOHN GWYNEDD JONES Ysgrifennydd Cwmni - Hanner Ymddeol Caernarfon 11
DR JOHN PRYS MORGAN JONES None Caernarfon 1
MRS SARA MAIR TOMOS Cyfreithwraig Caernarfon, Wales 1
MR ROBAT RHYS EVANS Self Employed Gaerwen, Wales 3
MRS JEANETTE IRENE ROBERTS Athrawes Caernarfon, Cymru 1
MS LOWRI HUWS JONES Swyddog Gosod Safonau Caernarfon, Wales 1
MISS GWEN TOMOS Insurance Broker Caernarfon, Wales 1

Nearby People

Name Occupation Address No of Appointments
MR STEPHEN GRIFFITHS Director Near Caernarfon, Wales 4
DAFYDD HERBERT OWEN Rheolwr Adnoddan Dynol Caernarfon 1
EMMA DUFFY Self Employed Caernarfon 1
MRS CAROL JANE DAVIES Consultant Caernarfon, Wales 1
MR DAFYDD GLYN DAVIES Caernarfon, Wales 1
EMYR ROBERTS Swyddog Llywodraeth Lleol Caernarfon 1
DR KEVIN BRUCE HALLBERG Director Caernarfon 1